Komunikacja z akcjonariuszami

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji