Ze względu na pandemię COVID-19, obecnie mecze rozgrywane są

bez udziału publiczności