ZAKUP BILETÓW

Skrócona informacja o przysługujących zniżkach

Wstęp wolny przysługuje dzieciom do ukończenia 2 roku życia.

Bilety ulgowe przysługują:
– emerytom i rencistom (za okazaniem ważnej legitymacji emeryckiej lub rencisty)
– uczniom i studentom do 26 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej).

Bilet dla dziecka za 1 zł przysługuje dzieciom w wieku od 3 do 7 roku życia.

Bilet rodzinny (2+1) przysługuje rodzicom z jednym dzieckiem do 18 roku życia.

Bilet rodzinny (2+2) przysługuje rodzicom z dwojgiem dzieci do 18 roku życia.