Rozpoczynamy współpracę z RZPWE Opole!

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji stał się nowym partnerem Gwardii! Porozumienie będzie miało na celu kultywowanie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem idei „fair play” oraz zwiększanie u młodych ludzi świadomości na temat naszego klubu.

  1. Krzewienie zasad „fair play” wśród uczniów opolskich szkół
  2. Promowanie zdrowego i sportowego stylu życia
  3. Zachęcanie uczniów do uprawiania sportu, z uwzględnieniem piłki ręcznej
  4. Organizowanie spotkań z Gwardzistami w szkołach
  5. Angażowanie wybranych grup uczniów w codzienne funkcjonowanie klubu, wraz z uczestnictwem w domowych meczach Gwardii

To pięć głównych zasad długofalowej współpracy, zawartej w ostatnich dniach pomiędzy dyrektorem RZPWE – p. Lesławem Tomczakiem a Zarządem naszego klubu.

Działamy przyszłościowo, dbając przy tym nie tylko o interes całej społeczności zgromadzonej wokół Gwardii, ale i tych wszystkich młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie i zaczynają podejmować istotne dla siebie decyzje. Chcemy prezentować wartości naszych sportowców i pozwolić identyfikować się z nimi wszystkim, którzy mają na to ochotę, a być może wcześniej nie mieli okazji ich zgłębić. – tłumaczy Prezes Karina Radomska.

Zakres współdziałania Gwardii i RZPWE obejmie uczniów w wieku od 15 do 19 lat z ponad 50-ciu opolskich placówek oświatowych! Wierzymy, że jego korzyści staną się wymierne i widoczne już w najbliższym czasie.

Skomentuj