Ogłoszenie Rady Nadzorczej KPR GO S.A.

2 lis 2021 |

Rada Nadzorcza KPR GO S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 2022 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny, 2-letni okres.

Rada Nadzorcza KPR GO S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 2022 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny, 2-letni okres.