Rozpoczynamy współpracę z RZPWE Opole!

9 lut 2021 |

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji stał się nowym partnerem Gwardii! Porozumienie będzie miało na celu kultywowanie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem idei „fair play” oraz zwiększanie u młodych ludzi świadomości na temat naszego klubu.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji stał się nowym partnerem Gwardii! Porozumienie będzie miało na celu kultywowanie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem idei „fair play” oraz zwiększanie u młodych ludzi świadomości na temat naszego klubu.

  1. Krzewienie zasad „fair play” wśród uczniów opolskich szkół
  2. Promowanie zdrowego i sportowego stylu życia
  3. Zachęcanie uczniów do uprawiania sportu, z uwzględnieniem piłki ręcznej
  4. Organizowanie spotkań z Gwardzistami w szkołach
  5. Angażowanie wybranych grup uczniów w codzienne funkcjonowanie klubu, wraz z uczestnictwem w domowych meczach Gwardii

To pięć głównych zasad długofalowej współpracy, zawartej w ostatnich dniach pomiędzy dyrektorem RZPWE – p. Lesławem Tomczakiem a Zarządem naszego klubu.

Działamy przyszłościowo, dbając przy tym nie tylko o interes całej społeczności zgromadzonej wokół Gwardii, ale i tych wszystkich młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie i zaczynają podejmować istotne dla siebie decyzje. Chcemy prezentować wartości naszych sportowców i pozwolić identyfikować się z nimi wszystkim, którzy mają na to ochotę, a być może wcześniej nie mieli okazji ich zgłębić. – tłumaczy Prezes Karina Radomska.

Zakres współdziałania Gwardii i RZPWE obejmie uczniów w wieku od 15 do 19 lat z ponad 50-ciu opolskich placówek oświatowych! Wierzymy, że jego korzyści staną się wymierne i widoczne już w najbliższym czasie.